พระพรหมวชิราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯเพชรบูรณ์ มรณภาพ สิริอายุมงคล

วันที่ 30 มิ.ย.2566 พระโสภณวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง เปิดเผยว่า จากการที่พระพรหมวราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวงปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) มีอาการอาพาธเนื่องจากชราภาพ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้นำตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร แพทย์และพยาบาลได้ให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากท่านชราภาพมากแล้ว ร่างกายอ่อนแอ ประกอบกับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด จึงได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 20.38 น.สิริอายุ 94 พรรษา 74 สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคณะสงฆ์และชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนกำหนดการต่าง ๆ จะได้มีการหารือกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ และจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

สำหรับประวัติ พระพรหมวชิราลังการ (หลวงปู่ชลอ กิตฺติสาโร)เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6และ7(ธ)มีนามเดิมว่า ชลอ เขื่อนเจริญ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2472 ที่บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีขณะอายุ 14 ปี ได้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระอธิการสุข สุขสโร วัดบางลี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายหลังบรรพชาใหม่ในคณะธรรมยุตินิกาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ณ วัดสิริจันทนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2492 ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมดิลก (ทองคำ จนฺทูปโม) วัดบรมนิวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีวรคุณ (ลำเจียก สงฺกิจฺโจ) วัดสิริจันทนิมิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2499 สอบได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค เกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. 2496 เป็น เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะภาค 1-2-6 รูปที่ 2

พ.ศ. 2508 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พ.ศ. 2518 เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2545 เป็น รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)

พ.ศ. 2549 เป็น เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)

พ.ศ. 2552 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)

พ.ศ. 2555 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

พ.ศ.2555 เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง สมณศักดิ์

พ.ศ. 2499 เป็น เปรียญธรรม 5 ประโยค

พ.ศ. 2508 เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภัทรสังวรคุณ

5 ธันวาคม พ.ศ.2516 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารโสภณ วิมลศีลาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร

5 ธันวาคม พ.ศ.2534 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร ยวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมวิจิตร ปสาทกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

12 สิงหาคม พ.ศ.2547 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราลังการ ศีลาจารวัตรวิมล โกศลวิหารกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ข่าวโดย อารีย์ สีแก้ว ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *