จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคส่วน Creative Art ร่วมกับยักษ์ใหญ่เซินหยวนกรุ๊ป หารือขับเคลื่อนศูนย์การศึกษา นวัตกรรม และงานวิจัยอุตสาหกรรมศิลป์สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารบรมราชกุมารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยวิจัยนฤมิตศิลป์ (creative arts) ได้จัดการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกระทรวงการศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลเหอหลงเจียงและคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทเสิ่นหยวน กรุ๊ป จำกัด ภายใต้การประสานงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปมทอง มาลากุณ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณหวง เหวินซวน ประธานใหญ่บริษัทเสิ่นหยวนกรุ๊ป คณะทำงาน และผู้แทนกระทรวงฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พัดชา (เสนาณรงค์) อุทิศวรรณกุล เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์ มุ่งสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมศิลป์แห่งอนาคต การส่งเสริมการเปิดหลักสูตรใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนฤมิตรศิลป์ในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมงานออกแบบสากลที่สอดคล้องไปกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในระดับมหภาค ตลอดจนการผลักดันการดำเนินงานในมิติซอฟต์สกิลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้การหารือดังกล่าว ยังเป็นการวางเป้าหมายและพันธกิจทางวิชาการร่วมกัน ในภาคส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะขยายผลไปสู่โอกาสของการสร้างงานวิชาการในมิติอื่น ๆ ภายใต้ร่มของการทำงานระหว่างสองฝ่ายในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นแล้ว เสิ่นหยวนกรุ๊ปยังแสดงเจตจำนงที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายศิลป์และดนตรี ในศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วย

เสิ่นหยวนกรุ๊ปเป็นกลุ่ม 28 บริษัทในเครือเสิ่นหยวนจากประเทศจีน ที่มีเครือข่ายการลงทุนทั้งในประเทศจีน เอเชียกลางและยุโรปตะวันตก ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลจีนให้สร้างเมืองใหม่ที่อยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 20 นาทีกับการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงและดำเนินโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในประเทศจีน กิจการบริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์สุขภาพ/เวลเนสเซ็นเตอร์ กิจการผลิตพลังงานสะอาดจากกังหันลม กิจการการเกษตรสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารและการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวจีนตามนโยบายขจัดความยากจนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กิจการการศึกษานานาชาติ และกิจการสื่อเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรม

โครงการที่จะมีขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นโครงการแรกของเสิ่นหยวนในประเทศไทย โดยจะเป็นโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ทีมข่าวจังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *