แบ่งเก้าอี้ รมต.เกือบลงตัวแล้ว ก้าวไกล-เพื่อไทย วันนอร์ ไม่ขอรับประธานสภาฯ

วันที่ 28 พ.ค.66 มีรายงานแจ้งว่า การเจรจาของ 8 พรรคร่วมรัฐบาลครั้งต่อไปในวันที่ 30 พ.ค. ที่พรรคประชาชาติ (ปช.) นั้น ในส่วนของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) จะหารือนอกรอบกันก่อน ผ่านทีมเจรจาของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาฯ ที่ยังเป็นปัญหาไม่ลงตัว

โดยพรรคพท.ยังคงยืนยันชัดเจนว่า พรรคพท.ต้องได้ตำแหน่งประธานสภาฯ เนื่องจากพรรคก.ก.ได้ตำแหน่งนายกฯ ซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารแล้ว ในส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะให้คนกลาง อย่างนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคปช. มาดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ แทน เพื่อแก้ปัญหาความไม่ลงตัวระหว่างสองพรรคนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ แสงความประสงค์ชัดเจนว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งประธานสภาฯ อย่างแน่นอน หากทั้งสองพรรคยังคงเห็นขัดแย้งในเรื่องนี้

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ในส่วนของการจัดสรรโควตารัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆ นั้น ชัดเจนว่า พรรคก.ก.จะขอรับผิดชอบเน้นกระทรวงทางด้านความมั่นคง อย่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขณะที่พรรคพท.จะได้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

โดยพรรคก.ก.จะได้เก้าอี้รัฐมนตรี 14 + 1 คือรวมตำแหน่งนายกฯ ของหัวหน้าพรรคก.ก.ด้วย ขณะที่พรรคพท.จะได้เก้าอี้รัฐมนตรี 14 + 1 เช่นกัน คือ ต้องรวมตำแหน่งประธานสภาฯ ของหัวหน้าพรรคพท. จึงจะเป็นการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโควตากระทรวง รวมถึงสูตรการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี ยังสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ ขึ้นกับการตกลงกันของทั้งสองพรรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *